Op 13 november 2014 om 20.00 uur (gebouw Noordhoekring 99) werd door Joep Rietveld een presentatie over Sint Odulphus gehouden.

Joep was docent klassieke talen op onze school. Na zijn pensionering heeft hij zich o.m. bezig gehouden met de bestudering van Latijnse geschriften over Sint Odulphus, de naamgever van onze school. Het leek ons passend om de serie lezingen van onze vereniging te openen met deze lezing. Velen kennen de naam van onze school, weinigen weten wie Odulphus was, waar hij leefde en wat hij heeft gedaan.

© 2015 Vereniging Oud-Odulphianen