Op 11 april jl. heeft de vereniging haar eerste jaarvergadering gehad. De vergadering werd door ca. 40 leden bezocht. Het bestuur gaf een overzich van zijn activiteiten vanaf de oprichting op 25 september 2013 tot eind december 2014. Ook werden de plannen voor de toekomst onthuld. Naast de borrel t.g.v. de dies en de jaarvergadering, zullen er enkele lezingen door oud-Odulphianen worden georganiseerd. Ook zal er gewerkt worden aan het uitbouwen van een netwerkwerk waardoor oud-Odulphianen elkaar gemakkelijker kunnen vinden. Er werd een proefdruk getoond van een boekje met de tekst van de lezing die May Spijkers in januari 2015 voor de Vereniging heeft gehouden. Er zal natuurlijk ook veel aandacht besteed worden aan het uitbouwen van de website en het gebruik maken van de social media om het ledenaantal te vergroten. De voorzitter sprak de hoop uit dat het ledenaatal in2015 tenminste verdubbeld zou worden, van 500 naar 1000. Dat kan natuurlijk alleen maar met behulp van alle leden.

De penningmeester gaf een toelichting op de stand van zaken van de financiën. Hij merkte op dat nog niet alle leden hun contributie over 2014 hebben betaald. Er zijn plannen om de contributie voortaan via een automatische incasso te gaan innen. Omdat er nog geen kascommissie was ingesteld, werd afgesproken om pas op de jaarvergadering van 2016, en na controle van een kascommissie, verder te praten.

De eerste stemming van de leden betrof de benoeming van een kascommissie. Peer Remmers, Wil Verheggen en Tim van Spaendonck werden unaniem tot leden van deze commissie gekozen.

Na de vergadering voegden zich nog een twintigtal leden bij het gezelschap voor de borrel die werd opgeluisterd door de 'huisband' The Stews.

Laat reactieformulier zien

© 2023 Vereniging Oud-Odulphianen