Op 11 april 2015 houden we onze eerste jaarvergadering, gevolgd door een borrel. Natuurlijk vinden beiden plaats in het oude Odulphusgebouw aan de Noordhoekring 99.

De jaarvergadering begint om 15.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Daarna begint de borrel, die zal duren tot 17.00 uur.

Eerder hebben we gezegd dat je voor de komende twintig jaar de eerste zaterdag van de maand april kunt reserveren voor deze jaarlijks terugkerende activiteit.
Helaas blijkt 4 april 2015 op paaszaterdag te zijn. Vandaar dat het 11 april wordt.

In de jaarvergadering zal het bestuur uiteraard verantwoording afleggen over hetgeen het tot dan toe heeft gedaan. De plannen voor het komend jaar zullen worden overlegd, een rooster van aftreden van de bstuursleden zal bekend gemaakt worden en nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden.

De borrel zal muzikaal worden opgeluisterd door de band The Stews. Deze band bestaat uit oud-leerlingen die in de wilde jaren 60 op Odulphus zaten.

Het spreekt voor zich dat alleen leden van de vereniging welkom zijn bij vergadering en borrel. I.v.m. de catering is het zeer wenselijk dat je je van te voren aanmeldt. Dan kan via het formulier dat je vindt bij 'inschrijvingen'.

© 2023 Vereniging Oud-Odulphianen