Inschrijven als lid / voor activiteiten

Om je in te schrijven voor activiteiten moet je ingeschreven staan als lid van de vereniging. Zie menu links.

Daar vind je ook de activiteiten waarvoor je je kunt inschrijven.

Wat zijn je rechten als lid?

  • Je hebt toegang tot en deelname aan alle verenigingsactiviteiten zoals de jaarvergadering, de borrels t.g.v. de diesviering en de jaarvergadering, lezingen, excursies, etc.
  • Je hebt recht op ontvangst van alle informatie van de vereniging.
  • Je hebt de mogelijkheid contact te zoeken met de andere leden van de vereniging.
  • Je hebt alle rechten die je krachtens de statuten worden verleend.
  • Etc.

Wat betaal je voor het lidmaatschap?

De leden betalen een jaarlijkse contributie. Die is:

  • In het jaar van het behalen van het diploma: € 0,-
  • Leden jonger dan 25 jaar: € 10,-
  • Leden van 25 jaar en ouder: € 15,-

 

Donaties zijn altijd welkom op NL 14 INGB 0006 2804 21, t.n.v. Vereniging Oud-Odulphianen.

© 2023 Vereniging Oud-Odulphianen