OprichtingLustrumfeest 2009

Op 25 september 1899 werd het St.-Odulphuslyceum in Tilburg opgericht. Jaarlijks op 25 september wordt dit feit nog steeds traditioneel herdacht met een diesviering. Veel oud-leerlingen hebben plezierige herinneringen aan die diesvieringen. Vandaar dat 25 september 2013 een ideale dag was om de Vereniging Oud-Odulphianen op te richten.

Op 28 november 2014 werden de statuten van de vereniging bij de notaris vastgelegd waarna de vereniging kon worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In het eerste jaar waren we vooral bezig met ledenwerving. Eind februari 2015 telde de vereniging al bijna 500 leden.

© 2023 Vereniging Oud-Odulphianen