Ga naar de inhoud

Inschrijfformulier oud-medewerkers

Heb je op het St.-Odulphuslyceum gewerkt en wil je lid worden van de vereniging, vul dan dit formulier in om je in te schrijven. Na inschrijving worden je naam, functie op school en wanneer je op Odulphus werkte op de site zichtbaar. Alle andere gegevens zijn alleen zichtbaar voor het bestuur.

We nemen contact me je op om de betaling van contributie te regelen.